kptny

Blwyddyn newydd dda 2021, blwyddyn newydd dda OX

Mae amser yn llifo fel dŵr, ac mae'r 2020 wedi mynd heibio o'r diwedd.

Nid yw'r flwyddyn 2020 yn flwyddyn dim cyffredin. Yn wynebu'r epidemig byd-eang, mae'r sefyllfa economaidd ddomestig a rhyngwladol wedi'i herio'n ddifrifol.

Diolch am weithio mewn tîm a gweithgar holl weithwyr ein cwmni, rydych chi'n arloesol ac yn fentrus! Mae'r ymdrech yn gwneud i werthiannau'r cwmni godi yn lle cwympo yn y flwyddyn anodd arbennig hon, a dod â gwerth digynsail i'n cwsmeriaid. Gan ffarwelio â 2020, fe wnaethon ni arwain at 2021 newydd sbon.

Yn dilyn y diwylliant Tsieineaidd traddodiadol, dymunwn lwc i'n cwsmeriaid hen a newydd, ffrindiau tramor, Hapusrwydd, Iach a Da yn y Flwyddyn Newydd!

Pob lwc ym Mlwyddyn yr ych!

bs


Amser post: 2021-02-06